Rada Nadzorcza Kadencja 2020 - 2024

Wybierz kadencję

Rada Nadzorcza

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, ustanowiona na etapie zawarcia umowy Spółki. W 4 osobowym składzie Rady, 2 przedstawicieli, w tym przewodniczącego, powołuje Zgromadzenie Wspólników, 2 wybiera załoga Spółki.
Kompetencje i zasady działania określone są postanowieniami zawartymi w oddziale 2, rozdz.3, dział I, tytuł III Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000r), w akcie założycielskim z dnia 3.12.1994 r - akt notarialny Repetytorium ''A'' Nr 3788/94 oraz regulaminie zatwierdzonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Skład

Sekretarz

Z-ca Przewodniczacego

Członek

Przewodniczący

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 5476
03 czerwca 2020 10:23 (Mariusz Sosnowicz) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący.
03 czerwca 2020 10:23 (Mariusz Sosnowicz) - Dodanie stanowiska: Członek.
03 czerwca 2020 10:23 (Mariusz Sosnowicz) - Dodanie stanowiska: Z-ca Przewodniczacego.