Zarząd Spółki

Tadeusz Lachowicz - Dyrektor Przedsiębiorstwa

Telefon

087 4299172

Zarząd

Zarząd w PWiK Sp. z o.o. jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Osoba pełniąca funkcję Zarządu posługuje się tytułem ''Dyrektor''.
Od 15 stycznia 2002 r. Dyrektorem Przedsiębiorstwa jest Pan inż. Tadeusz Lachowicz

Kompetencje i zasady działania Zarządu określone są postanowieniami zawartymi w oddziale 1, rozdz. 3, dział I, tytuł III Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000r).

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 3467