Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Pielęgnację zieleni na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert do 28.02.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny, nieograniczony na usługę „Wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz studium wykonalności modernizacji Przepompowni Głównej Ścieków w Giżycku, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” (termin składania ofert - do dn. 11.02.2019 r. do godz. 12:00) - przetarg unieważniony

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Giżycku". (termin składania ofert - do 05.02.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny, nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz studium wykonalności modernizacji Prze-pompowni Głównej Ścieków w Giżycku, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” - (Termin składania ofert - do 21.12.2018 r. do godz. 12:00) - przetarg unieważniony

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku" (Termin składania ofert - do 19.10.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki (Port TABAT) w Giżycku" (termin składania ofert - do dnia 02.10.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z poźn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny nieograniczony na „Dostawę do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku fabrycznie nowego autospamlera do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych” (Termin składania ofert - do 28.09.2018 r. do godz. 12:00) - Unieważniony

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka (Termin składania ofert do 15.10.2018 r. do godz. 12:00) - oferty wybrane

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gizycku - I etap" (termin składania ofert do dnia 10.09.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na: "Dostawę dwóch fabrycznie nowych autospamlerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert - do 07.09.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana (na II część zamówienia)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...