Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert do 13.04.2017 r. do godz. 12:00) - ROZSTRZYGNIĘTY

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Pielęgnację zieleni na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert: do dnia 29.03.2017 r. do godz. 12:00) - ROZSTRZYGNIĘTY

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolektora ściekowego Dn 400-800 od ul. Nadbrzeżnej do Przepompowni Głównej w Giżycku" (termin składania ofert do dn. 03.04.2017 r. do godz. 12:00) - ROZSTRZYGNIĘTY

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni ścieków w Giżycku" (termin składania ofert do 07.04.2017 r. do godz. 12:00) - OFERTA WYBRANA

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1

Przetarg pisemny nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Giżycku" - rozstrzygnięty

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawę krótkich modułów rurowych do renowacji kanalizacji sanitarnej dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku - rozstrzygnięty

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...