Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa Przepompowni Głównej Ścieków w Giżycku (Termin składania ofert - do 21.12.2020 r. do godz. 12:00)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. kwoty 5.350.000 euro oraz art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) oraz przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Wiejskiej, Sikorskiego i 3 Maja w Giżycku (Termin składania ofert - do dnia 25.11.2020 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego separatora z płuczką piasku na Oczyszczalnię Ścieków w Bystrym k/Giżycka" (Termin składania ofert - do dnia 23.10.2020 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Modernizację Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku" (termin składania ofert - do 25.09.2020 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Modernizację Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku" (termin składania ofert - do 21.08.2020 r. do godz. 12:00) - przetarg unieważniony

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Dostawa tablicy pamiatkowej dotyczącej zrealizowanego zadania pn. "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" (Termin składania ofert - do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień podprogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. Ofertę...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Modernizację Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku" (termin składania ofert - do 07.08.2020 r. do godz. 12:00) - przetarg unieważniony

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku (Termin składania ofert - do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00) - oferty wybrane

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej i Smętka w Gizycku" (Termin składania ofert - do dnia 10.04.2020 r. do godz. 12:00) - Oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociagowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku" (Termin składania ofert - do 25.03.2020 r. do godz. 12:00) - Oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...