Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociagowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku" (Termin składania ofert - do 25.03.2020 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Pielęgnację zieleni na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert do 02.03.2020 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny, nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku (Termin składania ofert - do 12.11.2019 r. do godz. 12:00) - Oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki – Portu TABAT w Giżycku" (Termin składania ofert - do 02.10.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

DE 03/06/2019 Giżycko 23 września 2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa budynku garażowego 4-boksowego na SUW w Giżycku – I etap" (Termin składania ofert do 13.08.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa budynku garażowego 4-boksowego na SUW w Giżycku – I etap" (Termin składania ofert do 05.08.2019 r. do godz. 12:00) - przetarg unieważniony

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku” (Termin składania ofert do 01.08.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2)...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku – I etap cd.” (Termin składania ofert - do 05.08.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Giżycku" (Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do...