Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Giżycku" (Termin składania ofert do 14.06.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

  1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku” (http://www.pwikgizycko.pl/pobranie.html) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380).

Termin i miejsce składania ofert: do 14.06.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 23), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2019 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 361
17 czerwca 2019 13:24 (Waldemar Tafil) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 13:24 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 12:47 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)