Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przyłączy wodociągowych w ul. Smętka i Nowowiejskiej w Giżycku" (Termin składania ofert do 02.07.2019 r. do godz.12:00) - oferta wybrana

1)    Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

2)    Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

Termin i miejsce składania ofert: do 02.07.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 02.07.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 23), Giżycko, ul. Obwodowa 6

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 266
05 lipca 2019 13:28 (Waldemar Tafil) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2019 13:27 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2019 13:40 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)