Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku (Termin składania ofert - do 12.11.2019 r. do godz. 12:00) - Oferta wybrana

1)    Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

2)    Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

Termin i miejsce składania ofert: do 12.011.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.11.2019 r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego (pok. 23), Giżycko, ul. Obwodowa 6


UWAGA!

W dniu 07.11.2019 r. dokonano zmian w Dokumentacji przetargowj.

W związku z powyższym przesunięto terminy składania i otwarcia ofert:

- składanie do dn. 12.11.2019 r. do godz. 12:00,

- otwarcie na dzień 12.11.2019 r. o godz. 12:20.

W załącznikach umieszczono Dokumentację przetargową po zmianach, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację dla Wykonawców o zmienach w Dokumentacji przetargowej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2019 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 171
14 listopada 2019 13:46 (Waldemar Tafil) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:44 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2019 12:52 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)