Przedmiot działalności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRAWO

Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków, w oparciu nw. przepisy: * ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.06.123.858), * rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie...