Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny, nieograniczony nadostawę dla PWiK Sp. z o.o. w Giżycku „Przyczepki – urządzenia do czyszczenia kanalizacji”

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Białostockiej"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w ul. Jarzębinowej w Giżycku".

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony ne wykonanie zadania pn. "Remont Reaktora Biologicznego 3.2 oraz naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniaczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Koszarowej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Mazurskiej"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Pionierskiej"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na "Przebudowę przyłączy wodociągowych i budowa studni w ul. I Dyw. im. T. Kościuszki"

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Pionierskiej" - UNIEWAŻNIONY

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczopny na "Naprawę bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" - UNIEWAŻNIONY

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg ustny, otwarty na sprzedaż samochodu specjalnego WUKO SCK-4zS do czyszczenia kanalizacji

Termin przetargu: 29.07.2016 r. o godz. 8:30 Miejszce przetargu: Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6. Treść ogłoszenia w załączeniu.