Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu opublikowanie w Biuletynie Zamóweń...