Przetargi - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na Opracowanie Studium wykonalności wraz z załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie projektu dla zadania pn. "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota...

Przetarg pisemny, nieograniczona na „Dostawę kraty schodkowej wraz z jej montażem w miejsce kraty zgrzebnej typu KUMP w Budynku Krat na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”.

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wilanów w Giżycku".

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania pn. "Likwidacja otworu studziennego VIIIA i wykonanie otworu studziennego VIIIB na Ujęciu Wody Gajewo PWiK Sp. z o. o. w Giżycku"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na "Dostawę polielektrolitów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni ścieków w Bystrym k/Giżycka".

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku".

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla PWiK Sp. z o. o.".

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę krótkich modułów rurowych do renowacji kanalizacji sanitarnej dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na usługę wykonania projektów budowlano-wykonawczych pn.: Zadanie nr 1: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Emilii Plater w Giżycku”; Zadanie nr 2: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Giżycku”.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepis&oac...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Remont Reaktora Biologicznego 3.1 na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/ Giżycka – I etap".

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...