Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Staszica i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Emilii Plater w Giżycku"

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Przebudowę chodnika w ul. Nadbrzeżnej w Giżycku– zapewnienie dojazdu do 2-ch studni ka-nalizacji sanitarnej".

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na: "Usługę wykonania projektów budowlano-wykonawczych dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku".

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Wilkasy-ul. Moniuszki w Giżycku”

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na pielęgnację zieleni na obiektach PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Orlicz-Dreszera w Giżycku”

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniej­sza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie...

Przetarg pisemny, nieograniczony na dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Przetarg pisemny, nieograniczony na dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku. 1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg pisemny nieograniczony na usługę wykonania projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Białostockiej w Giżycku”

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg nieograniczony na Opracowanie Studium wykonalności wraz z załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie projektu dla zadania pn. "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota...

Przetarg pisemny, nieograniczona na „Dostawę kraty schodkowej wraz z jej montażem w miejsce kraty zgrzebnej typu KUMP w Budynku Krat na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”.

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...