Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony "Zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Modernizacja systemu napowietrzania Reaktora Biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony "Zaprojektuj i wybuduj" prowadzony na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku na „Modernizację systemu napowietrzania Reaktora Biologicznego Oczyszczalni Ścieków...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Remont dna i ścian zbiornika regeneracji osadu (KRO) na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka"

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie "Termomodernizacji dachu Hali napowietrzania na SUW w Giżycku"

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego korelatora cyfrowego

Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę rurociągów w PWT oraz przebudowę rurociągów z drenaży lagun i poletek od-ciekowych na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku na „Przebudowę rurociągów w PWT oraz przebudowę rurociągów z drenaży lagun i poletek...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Suwalskiej w Giżycku".

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku na „Przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Suwalskiej w Giżycku” Zamówienie jest zamówieniem,...

Przetarg nieograniczony na przebudowę przyłączy wodociągowych do budynku w zabudowie szeregowej nr 1-25 przy ul. Mickiewicza w Giżycku”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku na „Przebudowę przyłączy wodociągowych do budynku w zabudowie szeregowej nr 1-25 przy ul. Mickiewicza...

Przetarg nieograniczony na przebudowę przyłączy wodociągowych do budynku w zabudowie szeregowej nr 25-25F przy ul. Kościuszki w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku na „Przebudowę przyłączy wodociągowych do budynku w zabudowie szeregowej nr 25-25F przy ul. Kościuszki...

Dostawa fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Zamówienie jest zamówieniem, które nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30000 euro. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku, znajdującego się pod adresem: http://www.pwikgizycko.pl/files/prawo/zarzadz_zam_sekt.pdf Termin...

Dostawa fabrycznie nowego korelatora cyfrowego dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art....