Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na usługę wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z groblą drogową w obrębie tzw. zaułku Sienkiewicza w Giżycku

Zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust....

Usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Rurociąg rezerwowy z Hali Napowietrzania do Komory Zasuw na SUW w Giżycku”

Zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust....

Usługa wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu opublikowanie w Biuletynie Zamóweń...