Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa budynku gospodarczego na terenie przepompowni ścieków - ul. Słowackiego w Giżycku

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony prowadzony w trybie art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego, na wykonanie zadania: „Budowa budynku gospodarczego na terenie przepompowni ścieków – ul. Słowackiego...

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę energii elektrycznej w 2013 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Obwodowa 6; 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę energii elektrycznej w ilościach wymienionych w załączniku nr 1, w taryfie B 23, w okresie: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Propozycja powinna zawierać: &n