Przetargi - archiwum

Dostawa sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp z o. o. w Giżycku

DI.02/08/12                                                                                    Giżycko, dnia 03.04.2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Spółka z o.o.,11-500 Giżycko,
ul. Obwodowa 6,  ogłasza  przetarg  pisemny (prowadzony na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego i następne) na  wykonanie dostawy:

 

Dostawa sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

 

Zakres zamówienia składa się z 2 części i obejmuje:

Część I

Dostawa podłoży mikrobiologicznych oraz sprzętu wykorzystywanego w badaniach mikrobiologicznych wody dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.

CPV: 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne.

Część II

Dostawa odczynników chemicznych wykorzystywanych w badaniach fizyko-chemicznych wody i ścieków w Laboratorium Środowiskowym PWiK  Sp. z o. o. w Giżycku.

CPV:

    33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

    33696300-8 Odczynniki chemiczne

    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  w terminie do dnia: 12.04.2012 r. do godz. 10:00  w sekretariacie  Przedsiębiorstwa,  pok. nr 12, Giżycko, ul. Obwodowa 6.

Otwarcie ofert w dniu:12.04.2012 r. o godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego: Giżycko, ul. Obwodowa nr 6, pok. nr 24.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.05.2012 r. do 30.04.2013r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena 100%.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - Inspektor ds. Technicznych,  tel.( 0-87) 429 91 81

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Dokumentacja przetargowa jest załączona do ogłoszenia, lub można odebrać (nieodpłatnie) w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25,od poniedziałku do piątku  w godz. 7:00 do 15:00, tel. 087 4299181, fax. 87 4299170, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

Do całości zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2012 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 29685
06 kwietnia 2012 10:09 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa__podloza_i_odczynniki2012.doc] do dokumentu.
03 kwietnia 2012 14:40 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa.pdf] do dokumentu.
03 kwietnia 2012 14:38 (Waldemar Tafil) - Zmiana danych dokumentu.