Przetargi - archiwum

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę energii elektrycznej w 2013 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Obwodowa 6;
11-500 Giżycko zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę energii elektrycznej
w ilościach wymienionych w załączniku nr 1, w taryfie B 23, w okresie: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.      

Propozycja powinna zawierać:

         1. Ceny netto w taryfie B23 i zapewnienie ich niezmienności w okresie obowiązywania umowy.

2. Projekt umowy zawierający:

a. Zobowiązanie do prowadzenia usług bilansowania handlowego dostaw energii elektrycznej w miejscach dostarczania określonych w załączniku nr 1 i ponoszenia pełnych kosztów bilansowania.

b. Zobowiązanie do wystawienia faktury najpóźniej do piątego dnia roboczego po okresie rozliczeniowym i przesłania w tym dniu obrazu faktury w formie elektronicznej.

c. Termin płatności faktur minimum 14 dni od dnia otrzymania faktury papierowej.

3. Zobowiązanie do przeprowadzenia wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

4. Termin składania propozycji: 31 sierpnia 2012.

 

A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Punkty Poboru Energii (PPE) określone w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) wymienione w załączniku nr 1 w taryfie B 23.

B. Ustalanie ilości sprzedanej energii elektrycznej: wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach wskazanych w punkcie 2 oferty, udostępnianych Sprzedawcy przez OSD na zasadach wynikających z Generalnej Umowy Dystrybucyjnej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD.

 

Sp. Mistrz ds. mechanicznych, energetyki i transportu

Tomasz Szyszkowski tel. 874 299 174.

            e-mail: szyszkowski@pwikgizycko.pl                 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.08.2012
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Szyszkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2012 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 40178
16 sierpnia 2012 13:28 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zapotrzebowanie_2013.xls] do dokumentu.
16 sierpnia 2012 13:26 (Waldemar Tafil) - Dodanie dokumentu.