Przetargi - archiwum

Przetarg pisemny nieograniczony na "Przebudowę przyłączy wodociągowych i budowa studni w ul. I Dyw. im. T. Kościuszki"

  1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane”.

Termin i miejsce składania ofert: do 29.08.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.08.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 24), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.08.2016 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2016 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 1137
02 września 2016 08:29 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2016 14:32 (Waldemar Tafil) - Opublikowanie dokumentu.
19 sierpnia 2016 14:31 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [specyfikacje_techniczne__zal_63.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)