Przetargi - archiwum

Przetarg pisemny, nieograniaczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Koszarowej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Mazurskiej"

  1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane”.

Termin i miejsce składania ofert: do 06.09.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 24), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

UWAGA!

W dniu 06.09.2016 r. dokonano zmian w dokumentacji przetargowej (zał. nr 2 - przedmiar robót) w związku z czym zmienia się terminy składania i otwarcia ofert.

Termin i miejsce składania ofert: do 09.09.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 24), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

Ponadto zmienia się termin wniesienia wadium, tj. do dn. 09.09.2016 r. do godz. 12:00.

W liści załączników umieszczono:

1. Zmienioną dokumentację przetargową.

2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3. Informację o zmianach w dokumentacji przetargowej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.08.2016 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2016 07:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 1097
15 września 2016 14:47 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2016 13:05 (Waldemar Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 września 2016 13:05 (Waldemar Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)