Przetargi - archiwum

Przetarg pisemny nieograniczony ne wykonanie zadania pn. "Remont Reaktora Biologicznego 3.2 oraz naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka"

  1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane”.

Termin i miejsce składania ofert: do 19.09.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 24), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

 

UWAGA!

W dniu 16.09.2016 r. Zamawiający z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej (zał. nr przedmiar robót w części dotyczącej remontu reaktora biologicznego).

W związku z tym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2016 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert do 22.09.2016 r. do godz. 12:15. Jednocześnie zmienia się termin wniesienia wadium, tj. do dn. 22.09.2016 r. do godz. 12:00.

W załącznikach zamieszczono dokumentację przetargową z uwzględnieniem zmian, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację dla Wykonawców.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.09.2016 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2016 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 1237
14 października 2016 14:33 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2016 10:11 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2016 12:14 (Waldemar Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)